STN - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

STYPENDIA

STYPENDIUM

WIĘCEJ INFORMACJI

 

DLA KOGO?

DEADLINE

UWAGI

Stypendium rektora Uniwersytetu Medycznego dla studentów 

 

https://www.umlub.pl/studenci

-i-doktoranci/dzial-spraw-

socjalnych-studentow/stypendia-

na-rok-akademicki-20202021/

Studenci Uniwersytetu Medycznego 

 

Podstawowe kryterium - średnia ocen wyliczona z egzaminów za rok studiów

+ osiągnięcia naukowe

+ osiągnięcia sportowe 

+ osiągnięcia artystyczne

+ olimpiady przedmiotowe (osoby przyjęte na 1 rok studiów)

Stypendium z Własnego Funduszu na Stypendia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

https://www.umlub.pl/uczelnia

/informacje/komunikaty/art,10061,

stypendium-z-wlasnego-funduszu-na-

stypendia-uniwersytetu-medycznego-

w-lublinie.html

Studenci od drugiego do ostatniego roku studiów za wyjątkiem studentów studiów drugiego stopnia

13.11.2020

W roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium średnia ocen z egzaminów i zaliczeń z oceną co najmniej 4,7 oraz brak oceny niedostatecznej z egzaminów i zaliczeń z oceną.

Stypendium z Miejskiego programu stypendialnego

https://lublin.eu/mieszkancy

/edukacja/dla-studenta/

Stypendium może być przyznane wyłącznie temu studentowi, dla którego miejscem zamieszkania jest Miasto Lublin.

30.10.2020

W roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium student uzyskał średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,50

Studenckie Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego

https://www.lubelskie.pl/aktualnosci

/studenckie-stypendia-marszalka-

wojewodztwa-lubelskiego-w-2021-roku/

- Student zamieszkuje województwo lubelskie 

- nie ukończył 26 roku życia

- uzyskał stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki, w którym składany jest wniosek

14.01-31.01.2020

Liczba uzyskanych punktów nie może być niższa niż 8 (w minimum trzech rodzajach działalności).

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia

https://www.gov.pl/web/edukacja-

i-nauka/informacja-na-temat-s

typendiow-ministra-nauki-i-

szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-

osiagniecia-dla-studentow-na-rok-

akademicki-20202021

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:

- znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami

 lub

-znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

01.10-25.10.2020

 

Stypednium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe https://www.gov.pl/web/zdrowie/stypendia-ministra-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia-naukowe--sportowe-na-rok-akademicki-20202021

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:

-znaczącymi osiągnięciami naukowymi związanymi ze studiami

lub

-znaczącymi osiągnięciami sportowymi.


 

do 31 października 2020 r. 

(na rok akademicki 2020/2021)


 
 

 

Kalendarium

Październik 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31