STN - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii Fizycznej

opis działalności

Opis działalności koła: 

 

Jednostka organizacyjna:
 

Studenckie Koło Naukowe

przy Zakładzie Chemii Fizycznej

Wydział Farmaceutyczny

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Zakład Chemii Fizycznej Katedry Chemii

Collegium Pharmaceuticum

ul. Chodźki 4a 

20-093 LublinDziałalność koła:

                    

Działalność Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Chemii Fizycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie opiera się przede wszystkim na rozwijaniu praktycznych umiejętności swoich członków, dotyczących wykorzystania różnych metod analizy, ze szczególnym uwzględnieniem technik chromatograficznych. Członkowie koła pod opieką opiekunów, mają możliwość przeprowadzania własnych eksperymentów oraz publikacji własnych wyników w czasopismach (również tych z IF) oraz na konferencjach naukowych (również tych międzynarodowych).  Studenci mają możliwość zdobywania dorobku naukowego, który stanowi przyczynek do rozwijania ścieżek przyszłej kariery naukowej.  Udział w międzynarodowych sympozjach umożliwia członkom koła doskonalenie umiejętności językowych oraz daje im sposobność do integracji z innymi studentami oraz do wzajemnego wymieniania się zdobytą wiedzą i doświadczeniami. Działanie w naszej organizacji naukowej jest też dobrą drogą do zwiększenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz podwyższenia stopnia naukowego.

 

Czy istnieje możliwość rozwoju umiejętności praktycznych w ramach  Państwa koła (dyżury, operacje) - jeśli tak, to jakie?

 

Umiejętności praktyczne, które studenci mogą rozwijać podczas pracy w  SKN przy Zakładzie Chemii Fizycznej to m.in. możliwość pracy z wysokospecjalistyczną aparaturą naukową oraz oprogramowaniem stosowanym do obsługi tej aparatury i naboru danych. To również możliwość zapoznania się z tajnikami prac naukowych: metodyką prowadzonych doświadczeń, interpretacją i opracowywaniem wyników oraz przygotowywaniem wyników do publikacji naukowych.
 

Jak wyglądają spotkania Koła?


 

Spotkania koła odbywają się w Zakładzie Chemii Fizycznej w budynku Collegium Pharmaceuticum. Polegają one na omówieniu tematyki oraz metodyki badań, jakie będą przeprowadzane w najbliższym czasie, przydzieleniu tematów, przedstawieniu bieżących wyników. Podczas spotkań poruszane są także wszelkie wątpliwości oraz dylematy dotyczące przeprowadzanych doświadczeń.

 

                  

Jaka jest liczba członków w Państwa Kole?


Do Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Chemii Fizycznej należy ośmiu członków.

Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa koła z ostatnich 3 lat?

Publikacje w czasopismach posiadających Impact Factor

 • Journal of AOAC INTERNATIONAL -  Comparison of DAD and FLD Detection for Identification of Selected Bisphenols in Human Breast Milk Samples and Their Quantitative Analysis by LC-MS/MS -  Tomasz Tuzimski, Szymon Szubartowski, Renata Gadzała-Kopciuch, Andrzej Miturski, Monika Wójtowicz-Marzec, Wojciech Kwaśniewski, Bogusław Buszewski
 • Journal of Chromatography A-Experimental verification of some theoretical considerations on preparative separation with orthogonal pressurised planar electrochromatography - R. Gajos, P. Hoda, T. H. Dzido

Publikacje w innych czasopismach

 • Wiadomości chemiczne - Elektroforeza swobodna z przepływem hydrodynamicznym - podstawy teoretyczne i rozwiązania techniczne.(Free flow electrophoresis - theory and technology.) - PIOTR HODA, BEATA POLAK, TADEUSZ H. DZIDO. (Wiad. Chem. 2018 vol. 72 nr 1/2 s. 39-60, bibliogr. poz. 110)

Referaty na konferencjach

 • 7-8 Październik 2020 – Vienna, Austria - 10th World Conference on Separation Techniques & Formulation Reports. - Separation of selected plant origin substances with reversed-phase thin-layer chromatography at controlled mobile phase velocity and stepwise pH gradient. [AUT.] ADRIAN SZCZYRBA, Aneta Hałka-Grysińska, Tadeusz Henryk Dzido Opublikowany w: Am. J. Drug Deliv. Ther. [online] 2020 vol. 7 nr 11 [b. pag.], Dostępny w: https://www.imedpub.com/drug-delivery-and-therapeutics/archive/ipadt-volume-7-issue-12-year-2020.html
 • 1-5 lipca 2018 – Lublin – X Polska Konferencja Chemii Analitycznej: Od chemii wszystko się zaczyna – „MODEL RETENCJI SUBSTANCJI W CHROMATOGRAFII ADSORPCYJNEJ CIECZOWEJ W UKŁADZIE Z ŻELEM KRZEMIONKOWYM I DIOKSANEM JAKO SKŁADNIKIEM ELUENTU” – Paweł KOZYRA, Anna KLIMEK-TUREK, Tadeusz H. DZIDO
 • 1-5 lipca 2018 – Lublin- X Polska Konferencja Chemii Analitycznej : Od chemii wszystko się zaczyna – „Ortogonalna elektrochromatografia wysokociśnieniowa (OHPEC) vs. chromatografia kolumnowa.” - Rafał GAJOS, Piotr HODA, Beata POLAK, Tadeusz H. DZIDO
   

Plakaty na konferencjach

 • 1-5 lipca 2018 – Lublin – X Polska Konferencja Chemii Analitycznej: Od chemii wszystko się zaczyna –„Rozdzielanie wybranych substancji biologicznie aktywnych techniką chromatografii planarnej w odwróconym układzie faz z gradientem pH eluentu.” - Aneta HAŁKA-GRYSIŃSKA, Adrian SZCZYRBA, Tadeusz H. DZIDO, Roman KALISZAN.
   

Nagrody i wyróżnienia:

 

 • Projekt finansowany w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.”-tytuł projektu: „Rozdzielenie substancji aktywnych biologicznie techniką chromatografii planarnej z kontrolowanym przepływem eluentu dostarczanym ruchomą mikropipetą napędzaną maszyną 3D” Adrian Szczyrba – opiekun – Aneta Hałka-Grysińska”

Kalendarium

Wrzesień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30