STN - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Chemii Leków

Opis działalności

Jednostka organizacyjna Państwa Koła (pełna nazwa i adres)

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Chemii Leków, ul. Jaczewskiego 4, 20-090 Lublin

Jakim rodzajem/rodzajami działalności charakteryzuje się Państwa koło? 
 

W naszym kole naukowym studenci są uczestnikami badań prowadzonych przez pracowników katedry. Pracownicy wskazują temat badawczy, doradzają w zakresie doboru literatury, nadzorują prowadzenie eksperymentów. Ze względu na profil katedry, studenci pracujący w kole naukowym nabierają umiejętności i doświadczenia w stosowaniu metod analitycznych stosowanych w ocenie jakości leków, np. wysokosprawnej chromatografii cieczowej, chromatografii gazowej, spektrometrii w zakresie UV/VIS, poczerwieni i dichroizmu kołowego. Problematyka badawcza obejmuje różne aspekty stabilności chemicznej leków.

Czy istnieje możliwość rozwoju umiejętności praktycznych w ramach  Państwa koła (dyżury, operacje) - jeśli tak, to jakie?
 

Praca w kole naukowym przebiega pod bezpośrednią opieką i nadzorem konkretnego pracownika katedry. Jest to praca indywidualna każdego studenta i jego opiekuna. Każdy student realizuje inny temat badawczy, przydzielony przez opiekuna.

Jaka jest liczba członków w Państwa Kole
 

W obecnym roku w kole jest zarejestrowanych 7 osób. W poprzednich latach liczba członków koła wynosiła 7-10 osób.
 

Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa koła z ostatnich 3 lat?
 

Najważniejsze osiągnięcia koła z ostatnich 3 lat to czynny udział członków koła w konferencjach naukowych, krajowych i międzynarodowych, w tym wygłoszenie kilku referatów. Wyniki badań prowadzonych w kole naukowym zostały opublikowane w czasopismach posiadających współczynnik IF oraz  kilku monografiach. Praca w kole pomogła jednej osobie w zakwalifikowaniu się do Szkoły Doktorskiej UM w Lublinie.

Adres e-mail Koła: skn.chemialekow@umlub.plLink do biblioteki: https://bpp.umlub.pl/bpp/jednostka/Katedra-i-Zaklad-Chemii-Lekow/

 

 

Kalendarium

Wrzesień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30