STN - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Studenckie Koło Naukowe Historyków Etyków Pielęgniarstwa

Opiekun koła:

 
dr hab. n. o zdr. Beata Dobrowolska
beata.dobrowolska@umlub.pl​
 

Przewodniczący koła:

 
Anna Obuchowska


Adres e-mail Koła:


skn.nursingethics@umlub.pl
 

Opis działalności koła: 

 

1. Jednostka organizacyjna Państwa Koła (pełna nazwa i adres)

 

 

Katedra i Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
 

2. Jakim rodzajem/rodzajami działalności charakteryzuje się Państwa koło? Czy opiekunowie koła pomagają z doborem tematu prac naukowych?

 

Koło Historyków i Etyków Pielęgniarstwa charakteryzuje się działalnością naukową w zakresie rozwoju idei współpracy międzynarodowej oraz kształtuje adeptów pielęgniarstwa stawiając na ich rozwój, innowacyjność i kreatywność.  Tematyka badań naukowych dotyczy przede wszystkim historii pielęgniarstwa, wzorów osobowych w pielęgniarstwie,  tożsamości zawodowej, wartości w pielęgniarstwie, idei opieki wielokulturowej i innych.

Wyniki badań naukowych realizowanych w ramach działalności Koła przedstawiane są zarówno w kraju jak i za granicą podczas konferencji, spotkań bądź warsztatów. 

 

Opiekun Koła Pani dr hab. n. o zdr. Beata Dobrowolska, profesor uczelni korzystając z bogatego doświadczenia pracy dydaktycznej i naukowej nieustannie wspiera i pomaga zarówno w wyborze tematyki jak i realizacji działań badawczych na każdym etapie badań. 

 

 

3. Czy istnieje możliwość rozwoju umiejętności praktycznych w ramach  Państwa koła (dyżury, operacje) - jeśli tak, to jakie?

 

Działalność koła opiera się przede wszystkim na działalności badawczej. Studenci włączają się także w działania promujące zdrowie.

 

4. Jak wyglądają spotkania Koła?

 

Spotkania Koła odbywają się przynajmniej raz w miesiącu. W roku akademickim 2020/2021 odbywają się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. 

 

5. Jaka jest liczba członków w Państwa Kole?

 

Liczba członków wynosi 19 osób. Są to studenci kierunku Pielęgniarstwo I i II stopnia.
 

6. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa koła z ostatnich 3 lat?
 

 - Czynny udział w V Europejskiej Konferencji Studentów Pielęgniarstwa „Age Constrction”,  20-26 października 2017 roku w Magdeburgu (Niemcy). I udział w projekcie Erasmus Youth, który zakładał organizację konferencji oraz warsztatów.

- Czynny udział członków Studenckiego Koła Naukowego Etyków i Historyków Pielęgniarstwa w  Summit of European Student Nurse and Midwife Leaders na University of Nottingham (maj 2019) 

- Udział członków koła w debacie „Duma i Uprzedzenia” na specjalne zaproszenie skierowane do Koła. W debacie wzięły udział m.in. Pani Minister Józefa Szczurek - Żelazko, Pani Zofia Małas – Prezes Naczelej Rady Pielęgniarek i Położnych, Pani Greta Kanownik – Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia i inne znamienite osoby. (maj 2019)

- Organizacja i udział czynny w międzynarodowej Konferencji Polish Nursing Research nt. Osiągnięć naukowych pielęgniarstwa polskiego w kontekście wyzwań procesu globalizacji jutra. Konferencja towarzyszyła obchodom Jubileuszu 50lecia akademickiego kształcenia pielęgniarek w Polsce na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, 12-14 września 2019 roku. 

- Czynny udział w  VI Europejska Konferencja Studentów Pielęgniarstwa „ Adolescent Wellbeing: Cross Cultural Comparison” odbywająca się w Lincoln (Wielka Brytania) w dniach 25-29 listopada 2019 roku. I udział w projekcie Erasmus Youth, który zakładał organizację konferencji oraz warsztatów.

- Członkowie koła zostali beneficjentami programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Najlepsi z najlepszych 4.0” z projektem badawczym pt. Pielęgniarstwo przyszłości – promocja aktywności naukowej studentów pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na arenie międzynarodowej, pod opieką dr hab. n. o zdr. Beaty Dobrowolskiej, profesor uczelni. 
 

Dzięki sukcesowi projektu zrealizowano poniższe działania:

- Czynny udział w Trinity Health and Education International Research Conference 2020, Dublin, Irlandia ( prezentacja ustna)- marzec 2020 rok
- Czynny udział w 53rd Annual Communicating Nursing Research Conference, Portland, Stany Zjednoczone (poster) – kwiecień 2020 rok
- Publikacja artykułu "Lifestyle practices, satisfaction with life and the level of perceived stress of Polish and foreign medical students studying in Poland." w "International Journal of Environmental Research and Public Health"

 

Link do biblioteki: 

 
https://bpp.umlub.pl/bpp/jednostka/Katedra-i-Zaklad-Zarzadzania-w-Pielegniarstwie/

Kalendarium

Wrzesień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30