STN - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej

opis działalności

Opis działalności koła

 

Jednostka organizacyjna 

 

Zakład Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie ul. Dra Witolda Chodźki 6, 20-093 Lublin

 

Działalność koła:

 

Pod opieką pracowników naukowych jednostki studenci Koła Naukowego pracują nad następującymi zagadnieniami:

 1. Zastosowanie badania CBCT w codziennej praktyce stomatologicznej.
 2. Odmiany anatomiczne w badaniach CBCT.
 3. Diagnostyka chorób ogólnoustrojowych w praktyce stomatologicznej.
 4. Diagnostyka zaburzeń rozwojowych.
 5. Porównanie densyjności optycznej materiałów stomatologicznych w cyfrowych badaniach radiologicznych.
 6. Densyjność optyczna narzędzi endodontycznych pozostawionych w kanałach korzeniowych.
 7. Analiza najczęściej występujących artefaktów w stomatologicznych badaniach radiologicznych.
 8. Najczęstsze błędy w pozycjonowaniu do zdjęć pantomograficznych.
 9. Choroby ogólnoustrojowe współistniejące z zapaleniem przyzębia.
 10. Biometria tkanek miękkich.
 11. Analiza porównawcza systemów do radiografii cyfrowej.

 

Czy istnieje możliwość rozwoju umiejętności praktycznych w ramach Państwa koła (dyżury, operacje) - jeśli tak, to jakie?

 

Zakład wyposażony jest w najnowocześniejszy oraz różnorodny sprzęt do diagnostyki obrazowej, z którego mogą korzystać członkowie Koła Naukowego. Wśród aparatów używanych do celów naukowo-dydaktycznych zaliczamy: -Aparat Prostyle Intra firmy Planmeca ze skanerem Digora umożliwiającym wykonywanie radiografii cyfrowej, -Aparat do wykonywania zdjęć pantomograficznych, transektalnych, stawów skroniowo-żuchwowych Proscan firmy Planmeca, -Zestaw firmy Dürr Dental umożliwiający wykonywanie radiografii cyfrowej całej okolicy twarzoczaszki. -Pantomograf cyfrowy Promax Planmeca, - Aparatu VistaVoxS firmy Dürr Dental, -Systemy radiografii i radiowizjografii cyfrowej wewnątrzustnej: VistaScan firmy Dürr Dental, RVG CareStream firmy Kodak i Sopix 2 firmy Acteon. -Aparat pantomograficzny Orthophos firmy Sirona -Aparat rtg Heliodent Plus firmy Sirona. Członkowie koła radiologicznego mają dostęp nie tylko do wszystkich aparatów radiologicznych, ale również do baz danych zdjęć rentgenowskich. Ponadto mają możliwość nauki technik wykonywania badań rentgenowskich w Pracowni Diagnostyki Obrazowej Uniwersyteckim Centrum Stomatologii w Lublinie. Należą do nich: zdjęcie zębowe, zdjęcie zgryzowe, zdjęcie pantomograficzne, zdjęcie pantomograficzne stawów skroniowożuchwowych, zdjęcie zatok, zdjęcie P-A żuchwy, zdjęcie nosa, zdjęcie P-A czaszki, zdjęcie A-P czaszki, zdjęcie teleboczne głowy, cefalometryczne P-A/ A-P, kefalometryczne SMV oraz badanie CBCT o małym polu obrazowania, badanie CBCT o dużym polu obrazowania.

 

Jak wyglądają spotkania Koła?

 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią nie są organizowane grupowe spotkania. Każdy członek Koła może umówić się na indywidualne konsultacje z opiekunem Koła - dr n. med. Magdaleną Piskórz, na których zostają omówione tematy prac naukowych oraz ich postępy.

 

Jaka jest liczba członków w Państwa Kole?

 

W 2020 roku do Koła zgłosiło się 27 osób.

 

Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa koła z ostatnich 3 lat?

 

 • 10.12.2020 – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku Dysplazja kostniwno-kostna – opis przypadku i diagnostyka różnicowa (Jakub Tusiewicz, Katarzyna Wilczek, Magdalena Piskórz) ●
 • 22.10.2020 – Katarzyna Kranz, Aleksandra Bukiel – laureatki konkursu wewnętrznego na pomysł projektu: „Studenckie Koła Naukowe tworzą innowacje”, pt. Aplikacja mobilna DentX
 • Odontodysplazja miejscowa - opis jednostki chorobowej na podstawie przeglądu piśmiennictwa.(Regional odontodysplasia - description of disease entity based on literature review.). [AUT.] T. KATARZYNA RÓŻYŁO, INGRID RÓŻYŁO-KALINOWSKA, MAGDALENA PISKÓRZ*, PAULINA ZAJĄC. Mag. Stomatol. 2018 t.28 nr 5 s. 60-62, bibliogr. sum.
 • Diagnostyka obrazowa diastemy - opis przypadków.(Diagnostic imaging of diastema - a case study.). [AUT.] MAGDALENA PISKÓRZ, INGRID RÓŻYŁO-KALINOWSKA, MAGDALENA KOZEK, ANNA GNIECIAK, KATARZYNA HAWRO, T[ERESA] KATARZYNA RÓŻYŁO. Ortod. Prakt. 2018 nr 3 s. 22-32, 64, bibliogr. poz. 21, [Tekst równol. w jęz. ang.].
 • Elongacja wyrostka rylcowatego - opis przypadków. [AUT.] KAROLINA FUTYMA, SZYMON GRZEBYK, MAGDALENA KOZEK, MAGDALENA PISKÓRZ, INGRID RÓŻYŁO-KALINOWSKA. TPS-Twój Prz. Stomatol. 2018 nr 7/8 s. 42-43, bibliogr. sum.
 • Reinkluzja zębów - opis zjawiska i przypadki kliniczne. [AUT.] ALEKSANDRA KĘDZIORA, MAGDALENA PISKÓRZ, MAGDALENA KOZEK, SZYMON GRZEBYK,
 • INGRID RÓŻYŁO-KALINOWSKA. W: Studencka i Doktorancka Sesja Naukowa Innowacje w Stomatologii : Dental news XII. [Poznań], 8 kwietnia 2018. Streszcz s. 21-22.
 • Wydłużenie wyrostka rylcowatego - zespół Eagle’a. [AUT.] KAROLINA FUTYMA,SZYMON GRZEBYK, MAGDALENA KOZEK, MAGDALENA PISKÓRZ, INGRID RÓŻYŁO-KALINOWSKA. W: Studencka i Doktorancka Sesja Naukowa Innowacje w Stomatologii: Dental news XII. [Poznań], 8 kwietnia 2018. Streszcz s. 17-18.
 • Zastosowanie tomografii stożkowej CBCT w ocenie zębów nadliczbowych. [AUT.] SZYMON GRZEBYK, KAROLINA FUTYMA, MAGDALENA KOZEK, MAGDALENA PISKÓRZ, INGRID RÓŻYŁO-KALINOWSKA. W: Studencka i Doktorancka Sesja Naukowa Innowacje w Stomatologii : Dental news XII. [Poznań], 8 kwietnia 2018. Streszcz s. 15-16.
 • Zespół Downa - specyfika nieprawidłowości w układzie stomatognatycznym.(Down syndrome - the specifics of abnormality in stomatognathic system.). [AUT.] MAGDA ZDYBEL, AGNIESZKA LASOTA. W: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

 

Link do biblioteki: https://bpp.umlub.pl/bpp/jednostka/Zaklad-Rentgenodiagnostyki-Stomatologicznej-i-Szcz/

 

Kalendarium

Wrzesień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30