STN - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej

Opis działalności

 

Jednostka organizacyjna 
 

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej UM w Lublinie, ul. Langiewicza 6A, 20-081 Lublin
 

Działalność naukowa
 

Metatanaliza i obserwacje kliniczne dotyczące pacjentów z cukrzycą oraz wybranymi schorzeniami układu krążenia i przemiany materii. Obserwacja skuteczności wybranych grup leków, określanie zależności pomiędzy leczeniem a obecnością powikłań.

Wybór tematyki pracy jest ustalany pomiędzy realizującymi go członkami koła i opiekunem.


Czy istnieje możliwość rozwoju umiejętności praktycznych w ramach  Państwa koła (dyżury, operacje) - jeśli tak, to jakie?
 

Istnieje możliwość uczestnictwa w pracy poradni lekarza rodzinnego i poradni diabetologicznej – przeprowadzenia badania podmiotowego i przedmiotowego, interpretacja wyników badań dodatkowych, zapoznawanie się z podstawami procesu diagnostyczno-leczniczego.


Jak wyglądają spotkania Koła?
 

W obecnych warunkach epidemicznych spotkania odbywają się przy użyciu zdalnych technik komunikacji w razie potrzeby. Osobista obecność studentów ma miejsce w przypadkach rozwoju umiejętności praktycznych wymienionych w punkcie 3 po każdorazowym uzgodnieniu z opiekunem koła.


Jaka jest liczba członków w Państwa Kole
 

20 osób

 

Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa koła z ostatnich 3 lat?

Udział w licznych konferencjach naukowych, tj. XXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, 7th Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors, 8. Konferencja Symulacji Medycznej i Edukacji dla Studentów i Młodych Lekarzy MedIQ 2020, a także nagrody na nich uzyskiwane.

 

 

Adres e-mail Koła: SKN.medycynarodzinna@umlub.pl

 

 

Kalendarium

Wrzesień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30