STN - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Studenckie Koło Naukowe Symulacji Medycznej przy Zakładzie Dydaktyki i Symulacji Medycznej

opis działalności

Nazwa jednostki organizacyjnej

Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej
ul. Chodźki 4, Lublin, 20-093


Działalność koła

 

Podstawową działalnością i zainteresowaniem członków Koła jest nauka oparta na symulacji. Edukacja medyczna bazująca na symulacji zrewolucjonizowała system nauczania medycyny zarówno wśród studentów, rezydentów jak i specjalistów. 
Do technik symulacyjnych możemy zaliczyć pełną symulację pacjenta (w oparciu o grę aktorską), symulację zadania medycznego, symulację komputerową, zaawansowaną technologię rzeczywistości wirtualnej, standaryzowanego pacjenta jak i naukę opartą na problemie (problem-based learning). Kształcenie symulacyjne koncentruje się na treningu sytuacji, które maja miejsce często w praktyce, wymagających wielokrotnego powtórzenia, a czasem i natychmiastowych reakcji jak i specyficznych umiejętności, związanych ze sporadycznym występowaniem pewnych problemów natury medycznej w życiu zawodowym.
Od  roku akademickiego 2018/2019 Koło Symulacji Medycznej rozpoczęło wiele nowych projektów. Na spotkaniach członków Koła, które odbywają się co miesiąc, opiekunowie przeprowadzali krótkie seminaria głównie z zakresu medycyny ratunkowej oraz z pisania prac naukowych. W ramach Koła członkowie mogli brać  udział w warsztatach z wielu dziedzin medycyny. Członkowie Koła mogli także zdobywać wiedzę i umiejętności przez naukę innych angażując się w zajęcia z BLSu dla szkół średnich. Istniała także możliwość pomocy przy prowadzeniu zajęć w Centrum Symulacji Medycznej w ramach wolontariatu.
Dodatkowo na podstawie testu kwalifikującego co roku zostaje wybranych 10 najlepszych osób, które stanowią drużynę symulacyjną i intensywnie trenują do zawodów SimChallange by osiągać sukcesy jak starsi koledzy i koleżanki.
Kolejnym dużym projektem, w którego realizację od lat angażuje się Koło Symulacji Medycznej jest Konferencja MedIQ, która w tym roku już po raz dziewiąty będzie organizowana z pomocą członków Koła Symulacji.
Ponadto członkowie Koła co roku z sukcesami prezentują prace naukowe na Konferencjach Studenckich Kół Naukowych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.

Kalendarium

Wrzesień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30