STN - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii i Gastroenetrologii III Katedry Pediatrii

 

 

Opiekun koła:

 
dr n. med. Paulina Krawiec
paulinakrawiec@umlub.pl
 

Przewodnicząca koła:

 
Paulina Oleksa
 

Adres e-mail Koła:
 

skn.gastroenterologiadziecieca@umlub.pl
 
 

Opis działalności koła: 

 

  1. Jednostka organizacyjna Państwa Koła (pełna nazwa i adres)

Klinika Pediatrii i Gastroenterologii III Katedry Pediatrii 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. Prof. Antoniego Gębali 6

20-093 Lublin
 

  1. Jakim rodzajem/rodzajami działalności charakteryzuje się Państwa koło? Czy opiekunowie koła pomagają z doborem tematu prac naukowych

    SKN przy Klinice Pediatrii i Gastroenterologii III Katedry Pediatrii rozpoczęło swoją działalność w dniu 17.12.2019r. Celem członków SKN jest poszerzenie wiedzy z zakresu pediatrii, ze szczególnym uwzględnieniem gastroenterologii dziecięcej. Działalność koła opiera się na dwóch aspektach - prowadzeniu badań naukowych oraz pogłębianiu wiedzy i umiejętności klinicznych. 

W ramach działalności Koła powstało kilka prac oryginalnych, których tematyka dotyczyła m.in. etiologii i obrazu klinicznego zapalenia trzustki u dzieci i młodzieży; przebiegu klinicznego i obrazu endoskopowego oparzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci o różnej etiologii. Aktualnie członkowie koła realizują projekt „Wpływ ekspozycji na ekrany urządzeń elektronicznych na zachowania prozdrowotne w wieku rozwojowym”. 

Ponadto członkowie koła opracowali prace poglądowe na podstawie przeglądu literatury, które dotyczyły wpływu wczesnych interwencji żywieniowych na ryzyko rozwoju chorób cywilizacyjnych; ryzyka rozwoju nowotworów u dzieci z przewlekłymi chorobami przewodu pokarmowego; roli i odpowiedzialności prawnej pracowników ochrony zdrowia w rozpoznawaniu zespołu dziecka maltretowanego. 

Członkowie Koła złożyli wniosek do Programu „Studenckie Koła Naukowe tworzą innowacje”, który uzyskał pozytywną weryfikację na poziomie UM w Lublinie i został wybrany spośród 19. projektów i został zgłoszony do ogólnopolskiego konkursu. 

    Nad doborem tematyki prac badawczych czuwa Opiekun Koła – Pani dr n. med. Paulina Krawiec, ale jest również otwarta na indywidualne pomysły członków koła. Pani Doktor chętnie dzieli się ze studentami swoim doświadczeniem z pracy naukowej.  Opiekun koła nadzoruje przebieg prac badawczych, wspomaga studentów w analizie danych i opracowaniu wyników, przygotowaniu manuskryptów i prac do wystąpień na konferencjach. Pani Doktor organizuje indywidualne spotkania z prelegentami przed wystąpieniem na konferencjach, aby mogli oni doskonalić swój warsztat.

Członkowie koła biorą również udział w projektach realizowanych przez Opiekuna Koła – Panią dr n. med. Paulinę Krawiec – m. in. w programie tutoringowym w ramach projektu „Mistrzowie dydaktyki” oraz w Kursie umiejętności praktycznych w pediatrii oparty o symulację medyczną w ramach projektu MedIQ. 

Ponadto, studenci zainicjowali stworzenie skryptu obejmującego najważniejsze zagadnienia z zakresu gastroenterologii dziecięcej, nad redakcją którego czuwa Pani dr n. med. Paulina Krawiec. 
 

  1. Czy istnieje możliwość rozwoju umiejętności praktycznych w ramach  Państwa koła (dyżury, operacje) - jeśli tak, to jakie?

Przed okresem pandemii COVID-19 była możliwość doskonalenia umiejętności klinicznych w Klinice Pediatrii i Gastroenterologii, poprzez uczestniczenie w dyżurach. Aktualnie nie ma takiej możliwości. 
 

  1. Jak wyglądają spotkania Koła?

Podczas spotkań koła omawiane są najnowsze wytyczne i rekomendacje z zakresu gastroenterologii, hepatologii  i żywienia dzieci. Na podstawie materiałów źródłowych przygotowanych przez Opiekuna Koła – Panią dr n.med. Paulinę Krawiec studenci przygotowują wystąpienia. Dotychczasowe spotkania koła były poświęcone zasadom rozpoznawania celiakii u dzieci zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN), postępowaniu w przypadku połknięcia ciała obcego przez dziecko wg ESPGHAN/ESGE oraz SIGENP/AIGO, aktualnych poglądów na patomechanizm i zasady postępowania w kolce niemowlęcej. 

W czasie spotkań SKN studenci rozwiązują i omawiają pytania do Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Dyskutowane są również bieżące sprawy SKN i plany dalszej działalności. 
 

  1. Jaka jest liczba członków w Państwa Kole

Liczba członków Koła wynosi 11.
 

  1. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa koła z ostatnich 3 lat?

SKN przy Klinice Pediatrii i Gastroenterologii III Katedry Pediatrii rozpoczęło swoją działalność w dniu 17.12.2019r. Od tego czasu jego najważniejsze osiągnięcia to:

- I miejsce podczas 8. Konferencji Symulacji Medycznej i Edukacji dla Studentów i Młodych Lekarzy MedIQ dla pracy pt. „ Jak można zaprogramować zdrowie – wpływ wczesnych interwencji żywieniowych na ryzyko rozwoju chorób cywilizacyjnych” 

- III miejsce podczas 7th Lublin International Medical Congress (LIMC) dla pracy „Clinical characteristic and outcomes of battery ingestion in children” 

 

 

Link do biblioteki: 

 

https://bpp.umlub.pl/bpp/jednostka/Klinika-Pediatrii-III-Katedry-Pediatrii/

 

 

Kalendarium

Wrzesień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30