STN - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej

Opis działalności

Jednostka organizacyjna:
Katedra i Zakład Chemii Organicznej

Dzialalność koła: 
Członkowie koła naukowego włączają się w działalność naukową jednostki. Zajmują się syntezą nowych związków, pochodnych układów heterocyklicznych o potencjalnej aktywności biologicznej.

Czy istnieje możliwość rozwoju umiejętności praktycznych w ramach  Państwa koła (dyżury, operacje) - jeśli tak, to jakie?
W ramach koła naukowego studenci mają możliwość pogłębiania wiedzy z dziedziny syntezy związków organicznych oraz nabycia umiejętności określania struktury nieznanych związków chemicznych.

Jak wyglądają spotkania Koła?
Spotkania koła naukowego odbywają się na zasadzie indywidualnych zajęć z poszczególnymi prowadzącymi.

Jaka jest liczba członków w Państwa Kole
W kole naukowym, działającym przy Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej aktualnie działa 12 studentów.

Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa koła z ostatnich 3 lat

Rozdziały w monografiach:
1.25.06.2018r. – Lublin – VI Ogólnopolskie Sympozjum: „Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie” ”: praca zbiorowa. Pod red. dr hab. Doroty Kołodyńskiej, prof. UMCS
–Synteza i badanie wpływu halogenków na właściwości antyoksydacyjne w pochodnych tiosemikarbazydu , Paweł Kozyra, Małgorzata Kozyra, Monika Pitucha
2.25.06.2018r. – Lublin – VI Ogólnopolskie Sympozjum: „Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie”: praca zbiorowa. Pod red. dr hab. Doroty Kołodyńskiej, prof. UMCS
–Synteza nowych pochodnych 1,2,4-triazyny, Łukasz Popiołek, Patrycja Serwicka, Bernadetta Rysz, Kinga Paruch, Monika Wujec

Udział w konferencjach naukowych:
1.23-24.03.2019r. – Lublin – XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” – Wpływ grup alkilowych na syntezę związków o potencjalnej aktywności przeciwdrobnoustrojowej (Referat – Konferencja krajowa) – Paweł Kozyra, Piotr Gozdal, Monika Pitucha
2.27-30.06.2019r. – Praga (Czechy) – 11th Joint Meeting on Medicinal Chemsitry 2019 – Anticancer screening of series of substituted thiosemicarbazide with phenoxyacetic group (Poster – Konferencja międzynarodowa) – Monika Pitucha, Agnieszka Korga, Paweł Kozyra, Magdalena Iwan, Anna Pachuta
3.2-6.09.2019r. – Warszawa – 62 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego – Badania strukturalne nowych pochodnych 1-aryloksyacetyloamino- 3-arylotiomocznika (Poster – Konferencja krajowa) – Waldemar Wysocki, Monika Pitucha, Zbigniew Karczmarzyk, Paweł Kozyra, Michał Człapski

Publikacje naukowe:
1.14.02.2020r.–Biomolecules (2020, vol. 10, 2, art.nr 296, DOI:10.3390/biom10020296) - 2,4-dichlorophenoxyacetic thiosemicarbazides as a new class of compounds against stomach cancer potentially intercalating with DNA - Monika Pitucha*, Agnieszka Korga-Plewko, Paweł Kozyra, Magdalena Iwan, Agnieszka A. Kaczor

Link do biblioteki
https://bpp.umlub.pl/bpp/jednostka/Katedra-i-Zaklad-Chemii-Organicznej/

Kalendarium

Wrzesień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30