STN - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Chemii Analitycznej

opis działalności

Jednostka organizacyjna:
 

Zakład Chemii Analitycznej Katedry Chemii, Collegium Pharmaceuticum

20-093 Lublin, ul. Chodźki 4a

 

 

Jakim rodzajem/rodzajami działalności charakteryzuje się Państwa koło? Czy opiekunowie koła pomagają z doborem tematu prac naukowych?

 

Koło prowadzi badania naukowe dotyczące oznaczania różnych analitów (nieorganicznych i organicznych związków chemicznych oraz jonów) w próbkach biologicznych i środowiskowych w kontekście zaburzeń i chorób o różnej, często bardzo złożonej etiologii. Opiekun koła dobiera tematykę badań, a także jest otwarty na pomysły członków koła w kwestii tematów badawczych, które wdraża wspólnie z nimi dzięki współpracy międzywydziałowej i międzyuczelnianej. 

 

Czy istnieje możliwość rozwoju umiejętności praktycznych w ramach  Państwa koła (dyżury, operacje) - jeśli tak, to jakie?

 

Dzięki pracy w kole istnieje możliwość zapoznania się z metodami analitycznymi, służącymi diagnostyce, profilaktyce i leczeniu chorób. Rozwijane są umiejętności prowadzenia badań naukowych w praktyce (jak postawić hipotezę badawczą, prowadzić odpowiednią rekrutację do badań, opracowywać metodykę, prawidłowo uzyskiwać materiał badawczy, optymalizować procesy analityczne, przeprowadzać analizy,  dyskutować uzyskane wyniki, wyciągać wnioski). Praca w kole umożliwia poznanie warsztatu badacza i prowadzenia badań interdyscyplinarnych
w obszarach biomedycyny, chemii, farmacji i bioanalityki.

 

Jak wyglądają spotkania Koła?

 

W czasie pandemii Covid-19 – spotkania są w formie zdalnej, kontakt poprzez platformy e-learningowe oraz maile z opiekunem. Przed pandemią – cykliczne spotkania w laboratorium pod kierunkiem opiekuna.

 

Jaka jest liczba członków w Państwa Kole?

 

10 osób

 

Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa koła z ostatnich 3 lat?

 

W ostatnich 3 latach członkowie koła byli współautorami opublikowanych prac oryginalnych w czasopismach naukowych z IF (łącznie IF=13,809, 300 pkt)  oraz aktywnie uczestniczyli w konferencjach naukowych.

 

Link do biblioteki (wykaz prac poniżej): https://bpp.umlub.pl/bpp/jednostka/Katedra-Chemii-Zaklad-Chemii-Analitycznej/

Kalendarium

Wrzesień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30