STN - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Położnictwa i Perinatologii

opis działalności

 

Opis działalności koła: 

 

Jednostka organizacyjna

 

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Adres: ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin

 

Działalność koła:

 

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie stwarza możliwości rozwoju oraz zdobywania wiedzy i umiejętności przez Studentów zainteresowanych dziedziną położnictwa i ginekologii. Członkowie Koła mogą rozwijać się naukowo, w tym m.in. zbierać materiały badawcze, przygotowywać prace naukowe i prezentować wyniki badań podczas konferencji naukowych. Opiekun Koła – dr hab. n. med. Żaneta Kimber-Trojnar - pomaga Studentom w doborze interesujących tematów, a także nadzoruje i koordynuje prace nad autorskimi projektami naukowymi Studentów.

 

Studenci przygotowują również monografie i artykuły celem ich publikacji w czasopismach naukowych.

 

 

Czy istnieje możliwość rozwoju umiejętności praktycznych w ramach  Państwa koła (dyżury, operacje) - jeśli tak, to jakie?

 

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w znacznym stopniu utrudnia rozwijanie umiejętności praktycznych. Udział Studentów w dyżurach i operacjach jest obecnie ograniczony. Tematy praktyczne omawiane są jednak podczas spotkań Koła.

 

 

Jak wyglądają spotkania Koła?

 

Comiesięczne spotkania Koła odbywają się w ramach platformy MS Teams. Na każde spotkanie chętni Członkowie przygotowują wystąpienia na temat dotyczący Ich własnych zainteresowań lub w razie braku pomysłów, zaproponowany przez Opiekuna Koła. Po każdej prezentacji jest czas na dyskusję i zadawanie pytań, na które odpowiadają zarówno Studenci jak i Opiekun Koła.  

 

Dzięki wystąpieniom Studenci z jednej strony mogą poszerzać wiedzę wykraczając poza materiał obowiązujący w ramach programu studiów, a z drugiej strony zdobywają  doświadczenie w zakresie prezentacji i prowadzenia dyskusji, co następnie jest przez Nich wykorzystywane podczas publicznych wystąpień podczas kongresów i konferencji.

 

Jaka jest liczba członków w Państwa Kole

 

44 osoby

 

Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa koła z ostatnich 3 lat?

 

Nagrody i wyróżnienia:

 

 • Miejsce I - Foetal and Neonatal Alloimune thrombocytopenia as a rare example of thrombocytopenia in a newborn - Maciej Kamiński, 5th Congress of Medical Simulation and Education for Students and Young Doctors
 • Miejsce II - Nagłe zatrzymanie krążenia w przebiegu zawału ściany przedniej i bocznej mięśnia sercowego u pacjentki w 16 tygodniu ciąży – analiza przypadku. – Justyna Wójcik, Aleksandra Obuchowska, Alicja Ozga, Karolina Obuchowska, Żaneta Kimber-Trojnar, NOMAD-Novel Medical and Diagnostic Procedures 2020
 • Miejsce II - Influence of pre-pregnancy body mass index on the obstetric outcomes and bioelectrical impedance analysis in women in the post-partum period – Maciej Kamiński, 3rd Lublin International Medical Congress
 • Miejsce II - Wpływ przyrostu masy ciała w ciąży na wyniki analizy impedancji bioelektrycznej oraz redukcję masy ciała pacjentek w okresie poporodowym - Monika Długoń, V Ogólnopolska Konferencja Studenckich Ginekologicznych Kół Naukowych
 • Miejsce III - Hektyczny przebieg gorączki u położnicy – opis przypadku – Aleksandra Obuchowska, Arkadiusz Standyło, Justyna Wójcik, Alicja Ozga, Karolina Obuchowska, Żaneta Kimber-Trojnar, NOMAD-Novel Medical and Diagnostic Procedures 2020
 • Miejsce III - Influence of pre pregnancy body mass index on the obstetric outcomes, results of bioelectrical impedance analysis as well as questionnaires conducted in the postpartum period – Maciej Kamiński, 5th Congress of Medical Simulation and Education for Students and Young Doctors

 

Publikacje w czasopismach i rozdziały w monografiach:

 

 • The pregnancy rate of infertile patients with proximal tubal obstruction 12 months following selective salpingography and tubal catheterization - European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology (IF: 1,868, KBN/MNiSW: 70,00)
 • Fetal programming of the metabolic syndrome - Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology (IF: 1,029, KBN/MNiSW: 20,00)
 • Haemophagocytic lymphohistiocytosis in pregnant and postpartum women - Wiadomości Lekarskie (KBN/MNiSW: 20,00)
 • Assessment of students' knowledge on iodine supplementation by women planning pregnancy - Journal of Education, Health and Sport (KBN/MNiSW: 5,00)
 • Sudden cardiac arrest as a result of anterior and lateral myocardial infarction at 16 weeks of gestation - case report – Journal of Education, Health and Sport (KBN/MNiSW: 5,00)
 • The effect of intestinal microbiota on pregnancy and baby's health – Journal of Education, Health and Sport (KBN/MNiSW: 5,00)
 • Preeclampsia as a risk factor of the cardiovascular complications development - Journal of Education, Health and Sport (KBN/MNiSW: 5,00)
 • Ostry zespół wieńcowy u pacjentek w ciąży - aktualne metody diagnozowania oraz postępowanie kliniczne – Współczesne zastosowanie radiologii w medycynie (KBN/MNiSW: 5,00)
 • SHSG - innowacyjna technika leczenia niepłodności - Postępy w diagnostyce medycznej (KBN/MNiSW: 5,00)
 • Folic acid supplementation among students - Journal of Education, Health and Sport (KBN/MNiSW: 5,00)
 • Restoring the patency of fallopian tubes using the transcervical selective hysterosalpingography methods – a clinical case analysis - Journal of Education, Health and Sport (KBN/MNiSW: 5,00)
 • Foetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia as a rare example of thrombocytopenia in newborn - Journal of Education, Health and Sport (KBN/MNiSW: 7,00)
 • Influence of pre-pregnancy body mass index and gestational weight gain on the results of bioelectrical impedance analysis as well as body weight changes in the post-partum period - Journal of Education, Health and Sport (KBN/MNiSW: 7,00)

 

Link do biblioteki:  https://bpp.umlub.pl/bpp/jednostka/Katedra-i-Klinika-Poloznictwa-i-Perinatologii/

 

 

Kalendarium

Wrzesień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30