STN - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii i Neurologii Dziecięcej III Katedry Pediatrii

opis działalności

Opis działalności koła: 

 

Jednostka organizacyjna:

 

Studenckie Koło Naukowe Przy Klinice Pediatrii i Neurologii III Katedry Pediatrii

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin

 

Działalność koła:

Działalność Koła polega na przygotowaniu wystąpień naukowych (prezentacji, plakatów, artykułów). Tematy są wybierane samodzielnie lub proponowane przez Opiekuna Koła. Wystąpienia są przygotowywane zwykle w dwu lub trzyosobowej grupie.

 

Czy istnieje możliwość rozwoju umiejętności praktycznych w ramach  Państwa koła (dyżury, operacje) - jeśli tak, to jakie?

Istnieje możliwość towarzyszenia w trakcie pracy w poradni.

 

Jak wyglądają spotkania Koła?

Spotkania Koła obecnie odbywają się na platformie MS Teams, średnio raz w miesiącu, polegają na prezentacji przypadku lub wybranego zagadnienia przez jednego z Członków Koła oraz dyskusji.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4d01844a03904465881404553d203956%40thread.tacv2/conversations?groupId=b4cba4d5-2f84-4bcf-8518-b9969616890c&tenantId=626f4b08-5712-4825-b653-a59995042fca

 

Jaka jest liczba członków w Państwa Kole

Obecnie Koło liczy 30 osób

 

Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa koła z ostatnich 3 lat?

Czynny udział w konferencjach naukowych "Minimalizm i precyzja w medycynie", "Wejrzenie w nowotworzenie", " Spotkanie z niespotykanymi-poznański dzień chorób rzadkich", "NOMAD – Novel Medical & Diagnostic Procedures", gdzie prace Członków Koła były nagradzane lub wyróżniane. Publikacje artykułów w czasopiśmie Neurologia Dziecięca oraz rozdziału w monografii Postępy w diagnostyce medycznej.

 

Link do biblioteki: 

https://bpp.umlub.pl/bpp/jednostka/Klinika-Neurologii-Dzieciecej-III-Katedry-Pediatri/

 

Kalendarium

Wrzesień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30