STN - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

opis działalności

 

Opis działalności koła

Jednostka organizacyjna Państwa Koła?

 

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

 

Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, ul. Jaczewskiego 8 (SPSK Nr 4) 20-090 Lublin

 

Działalność koła:

 

Główną formą aktywności członków koła jest realizowanie działalności naukowej w postaci pisania artykułów naukowych i opracowywania zagadnień na konferencje naukowe z tematyki pulmonologicznej i onkologicznej ze szczególnym skupieniem się na nowoczesnych metodach leczenia raka płuca takich jak terapie ukierunkowane molekularnie i immunoterapie. Praca studentów nad poszczególnymi zagadnieniami odbywa się pod opieką lekarzy z Kliniki, którzy współpracują z naszym Studenckim Kołem Naukowym, stanowiąc jego bardzo ważny i nieodłączny filar. Sprawują oni kontrolę merytoryczną nad pracą studentów oraz pomagają w doborze tematów prac naukowych.

 

Czy istnieje możliwość rozwoju umiejętności praktycznych w ramach  Państwa koła (dyżury, operacje) - jeśli tak, to jakie?

 

Nie, profil koła ukierunkowany jest tylko na działalność naukową członków.

 

Jak wyglądają spotkania Koła?

 

Ze względu na charakter naszej działalności, nie odbywają się regularne spotkania, prócz spotkania organizacyjnego na początku każdego roku akademickiego, na którym przedstawiane są nowym członkom zasady działania koła oraz ustalany jest plan pracy na najbliższy rok. Następnie studenci spotykają się lub kontaktują drogą elektroniczną z lekarzami-opiekunami indywidualnie, w zależności od potrzeb wynikających z realizowanego projektu.

 

Jaka jest liczba członków w Państwa Kole?

 

Stan na rok akademicki 2020/21 – 49 członków (kierunki lekarski oraz analityka medyczna).

 

Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa koła z ostatnich 3 lat?

 

Stałym corocznym elementem naszej aktywności, jest opracowywanie kilku wybranych przez opiekunów koła ciekawych przypadków klinicznych, głównie z tematyki immunoterapii i terapii ukierunkowanych raka płuca. Przypadki te prezentujemy na współorganizowanych przez członków koła warsztatach edukacyjnych "Trudne decyzje diagnostyczne i terapeutyczne w leczeniu raka płuca" organizowanych przez prof. dr hab. n. med. Pawła Krawczyka – opiekuna koła.

 

Nasze prezentacje stanowią tło dla dyskusji specjalistów z całej Polski obecnych na konferencji.

 

Link do biblioteki:

https://bpp.umlub.pl/bpp/jednostka/Katedra-i-Klinika-Pneumonologii-Onkologii-i-Alergo/

 

 

 

 

Kalendarium

Wrzesień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30