STN - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i I Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Opis działalności

1. Jednostka organizacyjna Państwa Koła.

 

Katedra i I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
ul. Jaczewskiego 8

20-954 Lublin

 

2. Jakim rodzajem/rodzajami działalności charakteryzuje się Państwa koło? Czy opiekunowie koła pomagają z doborem tematu prac naukowych?

 

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i I Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii prowadzi wielokierunkową działalność mającą na celu poszerzenie wiedzy Studenta w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz metodologii pracy naukowej. Wspiera ono również rozwój osobisty każdego Członka, kształtując umiejętności i kompetencje społeczne. Wśród form pracy w Kole Studenci mogą znaleźć m.in.: wystąpienia podczas spotkań Koła, przygotowywanie opisów przypadków, przygotowywanie artykułu naukowego lub popularnonaukowego, zaprojektowanie i przeprowadzenie badania naukowego, zaplanowanie i przeprowadzenie warsztatów lub kursu. Każdy Członek Koła ma możliwość wyboru tematu pracy naukowej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, wymagana jest jednak akceptacja tematu przez Opiekuna Koła, który nadzoruje przebieg wszystkich projektów.

 

3. Czy istnieje możliwość rozwoju umiejętności praktycznych w ramach  Państwa koła (dyżury, operacje) - jeśli tak, to jakie?

 

W ramach Koła wdrażany jest program dwuletniego wolontariatu, w trakcie którego Studenci  będą mogli poszerzyć wiedzę oraz nabyć i rozwinąć umiejętności praktyczne. 

 

4. Jak wyglądają spotkania Koła?

 

Podczas spotkań Koła omawiane są aktualne projekty, plany przyszłej działalności oraz sprawy organizacyjne. Członkowie Koła wygłaszają przygotowane przez siebie wykłady,  prowadzone są również dyskusje dotyczące zarówno tematów, jak i samego sposobu prezentowania danych treści.

 

5. Jaka jest liczba członków w Państwa Kole

 

Aktualna liczba Członków w Kole wynosi 19. 

 

6. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa koła z ostatnich 3 lat?

 

Do najważniejszych osiągnięć Koła z ostatnich 3 lat należy badanie „Analiza powikłań znieczulenia u chorych leczonych w warunkach SPSK 4 w Lublinie - badania wstępne” oraz badanie „Ocena czynników ryzyka wystąpienia powikłań znieczulenia podpajęczynówkowego u pacjentek po cięciu cesarskim”.

 

Adres e-mail Koła: skn.anestspsk4@umlub.pl

 

Link do biblioteki: 

https://bpp.umlub.pl/bpp/jednostka/I-Klinika-Anestezjologii-i-Intensywnej-Terapii-z-K/

Kalendarium

Wrzesień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30