STN - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Studenckie Koło Naukowe przy Samodzielnej Pracowni Diagnostyki i Immunologii Nowotworów I Katedrze i Klinice Ginekologii Onkologicznej

test

 

Opis działalności koła: 

 

 1. Jednostka organizacyjna Państwa Koła (pełna nazwa i adres)

 

Samodzielna Pracownia Diagnostyki i Immunologii Nowotworów

I Katedry i Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii
ul. Chodźki 4a, 20-093 Lublin

 

 

 1. Jakim rodzajem/rodzajami działalności charakteryzuje się Państwa koło? Czy opiekunowie koła pomagają z doborem tematu prac naukowych

 

Tematyka badań:

 

Biologia i immunologia nowotworów

Mikrośrodowisko nowotworów narządu rodnego kobiet i jego rola w indukcji immunosupresji

Nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne nowotworów

Mikrobiom i jego rola w patogenezie nowotworów

Uwarunkowania genetyczne nowotworów

Analiza przypadków klinicznych

 

Udział w wykonywaniu eksperymentów medycznych w zakresie wymienionej tematyki, przygotowywanie wystąpień na konferencje naukowe krajowe i międzynarodowe, udział w promocji na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie np. w piknikach naukowych czy festiwalu nauki redagowanie monografii i publikacji w czasopismach z listy MNiSW.  Pani Profesor zawsze służy pomocą i wsparciem wszystkim zainteresowanym członkom koła.

 

 1. Czy istnieje możliwość rozwoju umiejętności praktycznych w ramach  Państwa koła (dyżury, operacje) - jeśli tak, to jakie?

Odp: Tak. Wykonywanie badań naukowych z wykorzystaniem: cytometrii przepływowej, technik biologii molekularnej (Realtime PCR), ELISPOT, ELISA.

Możliwość udziału w dyżurach, operacjach pod opieką doświadczonych lekarzy, klinicystów w I Katedrze i Klinice Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, ul. Staszica 16 w Lublinie

 

 1. Jak wyglądają spotkania Koła?

 

Odp:  Cykliczne spotkania raz w miesiącu oraz Spotkania w ramach grup tematycznych lub indywidualne w ramach ustalonego z Opiekunem zakresu aktywności i zainteresowań studentów.

 

 1. Jaka jest liczba członków w Państwa Kole

Odp: 16

 

 

 

 1. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Państwa koła z ostatnich 3 lat?

 

 

Wyniki badań opublikowane w recenzowanych czaspopismach: Journal of Immunology Research, Case Reports in  Oncology, Journal of Education, Health and Sport, Wiadomości Lekarskie, Current Gynecologic Oncology

1. Znaczenie szlaku PD-1/PD-L1 w patogenezie raka jajnika.(The meaning of PD-1/PD-L1 pathway in ovarian cancer pathogenesis.).Patrycja Piętak, Natalia Pietrzyk, Anna Pawłowska, Dorota Suszczyk, Wiesława Bednarek, Jan Kotarski, Iwona Wertel. Wiad. Lek. 2018 t. 71 nr 5 s. 1089-1094.

2. Rola monocytów z ekspresją receptora Tie - 2 w angiogenezie nowotworowej. Anna Pawłowska, Klaudia Kwiatkowska, Dorota Suszczyk, Iwona Wertel. W: Współczesne problemy medycyny - przegląd zagadnień [online]. Red. Kamil Maciąg, Monika Maciąg Lublin 2018, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, s. 142-150.

3. Czy endometrioza może być podłożem raka jajnika? Iwona Wertel, Dorota Suszczyk. Anal. Przyp. Ginekol. Położ. 2018 nr 1 s. 8-12.

4. Wybrane stymulatory angiogenezy i terapie anty-angiogenne w leczeniu raka jajnika.  Karol Wiśniewski, Anna Pawłowska, Karolina Okła, Marcin Bobiński, Jan Kotarski, Iwona Wertel  Wiad Lek. 2018; 71,8: 1603-1607.

5. 18.09.2019 – Journal of Education, Health and Sport - The effect of hormonal contraception on   symptoms associated with the menstrual cycle.- Anna Sobstyl, Małgorzata Sobstyl, Zuzanna Chilimoniuk, Magdalena Łakota-Sipa, Aleksandra Borkowska, Aleksandra Chałupnik, Iwona Wertel.

6. 18.09.2019 - Journal of Education, Health and Sport - Health benefits of hormonal contraception used by symptoms associated with acne vulgaris and hirsutism. Anna Sobstyl, Zuzanna Chilimoniuk, Aleksandra Chałupnik, Magdalena Łakota-Sipa, Maciej Dobosz, Aleksandra Borkowska, Małgorzata Sobstyl

7. 5.09.2019 – Wiadomości Lekarskie - Wybrane mechanizmy indukujące oporność na immunoterapię u chorych na raka jajnika - Natalia Pietrzyk, Patrycja Piętak, Anna Pawłowska, Dorota Suszczyk, Agata Chudzik, Jan Kotarski, Iwona Wertel

8. 18.09.2019 - Journal of Education, Health and Sport - Nonstandard treatment of endometrial cancer in patient in a procreative age wishing to keep fertility - case report. - Agnieszka Kwiatkowska, Dominika Krawczyk, Krzysztof Kułak, Iwona Wertel.

9. 6.09.2019 - Journal of Education, Health and Sport - What is currently known about endometrial cancer in Lynch syndrome? - review. - Agnieszka Kwiatkowska, Dominika Krawczyk, Krzysztof Kułak, Sylwester Makuch, Klaudia Sapko.

10. 4.02.2019- Current Gynecologic Oncology- Rola wybranych populacji komórek układu immunologicznego w patogenezie endometriozy.- Dorota Suszczyk, Anna Pawłowska, Karolina Okła, Klaudia Parafiniuk, Grzegorz Polak, Jan Kotarski, Iwona Wertel- Opiekun Iwona Wertel

11. 30.10.2020- Journal of Immunology Research - ,,Prognostic and Clinical Value of Interleukin 6 and CD45+CD14+ Inflammatory Cells with PD-L1+/PD-L2+ Expression in Patients with Different Manifestation of Ovarian Cancer”- Iwona Wertel, Dorota Suszczyk, Anna Pawłowska, Monika Bilska, Agata Chudzik, Wiktoria Skiba, Roman Paduch, Jan Kotarski. Punkty ministerialne: 100

12. 2020- Case Rep. Oncol. 2020 vol. 13 s. 1330-1336, https://doi.org/10.1159/000510810. Gender dysphoria disrupting the course of treatment of a recurrent juvenile granulosa cell tumor in an adolescent female: a case report-Agnieszka Kwiatkowska, Krzysztof Kułak -Iwona Wertel Punkty ministerialne: 40

 

Nagrody za udział w konferencjach:

 

 1. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wyzwania współczesnej hematologii i onkologii”: 17 listopada 2018 – Lublin.

II miejsce w sesji Onkologia urologiczna i ginekologiczna: „Rola monocytów z ekspresją Tie-2 w rozwoju raka jajnika” Anna Pawłowska, Dorota Suszczyk, Małgorzata Piekarska, Iwona Wertel
 

 1. 5th International Medical Congress for Students and Young Doctors:
  30 listopada-1 grudnia 2018- Lublin

I miejsce: ‘Immunological mechanisms in ovarian cancer: the role of PD-1 and its Ligands.’ Katarzyna Kozak, Agnieszka Wdowiak, Anna Pawłowska, Iwona Wertel

 

 1. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana: Genom-niepełnosprawność-edukacja-pacjent-technologie, 27-28 listopada 2018-Lublin

 

III Nagroda w Sesji Studenckiej:  „Jakość życia pacjentek w obliczu nowotworu jajnika. (Quality of patients’ life in face of ovarian cancer.)”

Agnieszka Wdowiak, Katarzyna Kozak, Anna Pawłowska, Dorota Suszczyk, Klaudia Parafiniuk, Iwona Wertel. W:Streszcz. Red. Marcin Czop, Janusz Kocki, Anna Bogucka-Kocka, Wojciech Kocki, Bartłomiej Kwiatkowski, Natalia Przesmycka s. 172. Lublin 2018, Wydawnictwo Polihymia.

 

 1. XXXIII Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników: Zdrowa kobieta naszym celem i przyszłością. 13-15 września 2018- Warszawa-

 

Wyróżnienie: Czy endometrioza może być źródłem raka jajnika?

Anna Sobstyl, Małgorzata Piekarska, Małgorzata Sobstyl, Dorota Suszczyk, Anna Pawłowska, Iwona Wertel. - Opiekun: dr hab. n. med. Iwona Wertel

 

 

 

 1. I. miejsce za wystąpienie pt „Endometrioza jako czynnik zwiększający ryzyko raka jajnika” – Dorota Suszczyk, Anna Pawłowska, Anna Sobstyl, Agnieszka Wdowiak, Iwona Wertel na III. sesji aspekty ogólnomedyczne podczas  Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej „Wejrzenie w Nowotworzenie”

 

 1. I. miejsce za referat „Rola ekspresji ligandu PD-L1 w patogenezie raka jajnika”- Anna Pawłowska, Dorota Suszczyk., Agata Chudzik, Marcelina Kaleta, Klaudia Parafiniuk, Iwona Wertel w sesji „Ginekologia i położnictwo” 11.05.2019, podczas konferencji „Minimalizm i precyzja w medycynie: Ogólnopolska Konferencja Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”

 

 

Link do biblioteki: 

https://bpp.umlub.pl/bpp/jednostka/I-Katedra-i-Klinika-Ginekologii-Onkologicznej-i-Gi/

 

Kalendarium

Wrzesień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30