STN - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

14.04.2021

Mini-granty studenckie

Szanowni Państwo,
W wyniku współpracy pomiędzy  Prorektorami ds.: Kształcenia i Dydaktyki, Nauki oraz Studenckim Towarzystwem Naukowym, Jego Magnificencja Rektor ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków na konkurs „Mini-granty studenckie” w roku 2021.

Regulamin konkursu:
http://www.bip.umlub.pl/download/gfx/bip/pl/bipdokumenty/6328/zal_zr_63_2021_regulamin_mini_granty_dla_studentow.pdf

Harmonogram konkursu na rok 2021:
Składanie wniosków wraz z załącznikami do dnia 24 maja 2021r
Ocena formalna wniosku konkursowego I etap do dnia 31 maja 2021r.
Ocena merytoryczna wniosku konkursowego II etap do dnia 21 czerwca 2021r.
Ogłoszenie wyników konkursu (lista rankingowa) do dnia 25 czerwca 2021r.

Wniosek konkursowy wraz z załącznikami:
Wniosek o przyznanie środków na realizacje projektu naukowego mini-grant - http://www.bip.umlub.pl/download/gfx/bip/pl/bipdokumenty/6328/zal-1-wniosek-o-przyznanie-srodkow-na-realizacje-projektu-naukowego.pdf
Oświadczenie Kierownika Jednostki Wydziałowej: http://www.bip.umlub.pl/download/gfx/bip/pl/bipdokumenty/6328/zal-2-oswiadczenie-kierownika-jedn-wydzialowej.pdf
Oświadczenie członka zespołu badawczego projektu: http://www.bip.umlub.pl/download/gfx/bip/pl/bipdokumenty/6328/zal-4-oswiadczenie-czlonka-zespolu-badawczego-projektu.pdf
Oświadczenie opiekuna projektu naukowego: http://www.bip.umlub.pl/download/gfx/bip/pl/bipdokumenty/6328/zal-3-oswiadczenie-opiekuna-projektu-naukowego.pdf
Wykaz dorobku naukowego Kierownika projektu: http://www.bip.umlub.pl/download/gfx/bip/pl/bipdokumenty/6328/zal-5-wykaz-dorobku-kierownika-projektu.pdf (wg załączonych wytycznych http://www.bip.umlub.pl/download/gfx/bip/pl/bipdokumenty/6328/zal-7-kryteria-oceny-kierownika-projektu.pdf)
Wykaz dorobku Opiekuna naukowego projektu: http://www.bip.umlub.pl/download/gfx/bip/pl/bipdokumenty/6328/zal-6-wykaz-dorobku-opiekun-naukowy-projektu.pdf (wg załączonych wytycznych http://www.bip.umlub.pl/download/gfx/bip/pl/bipdokumenty/6328/zal-8-kryteria-oceny-opiekuna-naukowego.pdf)
Umowa: http://www.bip.umlub.pl/download/gfx/bip/pl/bipdokumenty/6328/zal-13-wzor-umowy-przeniesienie-praw-do-dobr-wlasnosci-intelektualnej.pdf
 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:
Honorata Zaguła – Centrum Rozwoju Dydaktyki
tel. 81 448 5375
honorata.zagula@umlub.pl


 

 

 

Kalendarz

Wrzesień 2023

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30